Uzasadnione podejrzenie

Uzasadnione podejrzenie jako dowód jest jedną z norm prawnych w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do kontroli narkotyków w firmie. Norma prawna ma kluczowe znaczenie przy określaniu czynów przestępczych. Kiedy podejrzenie potwierdzi się jako fakt, funkcjonariusze organów ścigania mają większą swobodę w działaniu, które inaczej mogłoby być naruszeniem prywatności. Przepisy dotyczące uzasadnionego podejrzenia różnią się w zależności od regionu. Fizyczne objawy wpływu narkotyków lub alkoholu podczas manifestacji, w czasie pełnienia służby lub w pracy są najczęstszym powodem uznania jako dowód. Niektóre objawy jak rozszerzone źrenice powinny być udokumentowane zdjęciami dla sędziego aby ochronić firmę przed odpowiedzialnością naruszenia prywatności. Bardziej subiektywnymi objawami są zmiany w osobowości. W związku z tym, tego rodzaju materiał jest słabszy. Niemniej jednak może on być wzmocniony, kiedy dwóch lub więcej pracowników poda dokładnie taki sam osąd. Bardzo ważna w takich sytuacjach jest dokumentacja. W przypadku zmiany w osobowości może to być trwające co najmniej 30 sekund nagranie video. Kolejnym dowodem jest bezpośrednia obserwacja spożycia alkoholu lub narkotyków podczas pracy. Podczas gdy na służbie może to być posiadanie, sprzedaż lub przekazywanie narkotyków. Dowód jest kompletny, kiedy pracownicy przechodzą test na obecność narkotyków co jest być może najważniejsze i przechodzi przez wszystkie protokoły walidacji, które są obowiązkowe. Według zasad naruszenia prywatności, menedżer nie może jednostronnie wybrać pojedynczego pracownika i testować go na co dzień. Testy są ograniczone w ich częstotliwości i zwykle muszą być wykonywane przez planowy proces, a nie na widzimisię kierownika. Rzeczywiste terminy wyrywkowych testów muszą być określone przez inną agencję. Testy na obecność alkoholu lub narkotyków mają swoje surowe procedury. Bardzo ważna jest identyfikacja badanej osoby gdyż przepisy dotyczące protokołów badań zapewniają, że osoba nie może oszukiwać na swoich badaniach. Wszelkie naruszenie protokołu unieważnia test i wymaga powtórzenia. Wnioskodawca badania przejmuje wyniki kiedy są pozytywne dla danej substancji. Wtedy lekarz potwierdza test. Następnie pracownik ma możliwość wyjaśnienia przyczyny pozytywnego testu. Jeżeli pracownik kwestionuje aktualny wynik, laboratorium musi potwierdzić pozytywne testy przy użyciu próbki podzielonej.
Szkolenie jest niezbędne przy zrozumieniu, jak radzić sobie z podejrzeniem nadużywania substancji oraz uznaniem uzasadnionego podejrzenia. Poziom szkolenia jest często kluczową kwestią przy wyborze jednego dostawcy programu testów narkotykowych. Wszyscy pracownicy korzystają z tego samego szkolenia. Nadzorcy muszą przejść szkolenie jeszcze bardziej wszechstronne, by móc być organem decyzyjnym w różnych sytuacjach.